Home Biotech beleggen Welgesteld Biotechnologie Fonds

Welgesteld Biotechnologie Fonds

by admin

Het fondsmanagement van het Welgesteld Biotechnologie Fonds beheert een breed gespreide portefeuille van biotechnologiebedrijven. Dit zijn de belangrijkste redenen om te beleggen in van het Welgesteld Biotechnologie Fonds, ten opzichte van de biotechnologie ETF:

  1. Meerdere trends: het Welgesteld Biotechnologie Fonds speelt in op meerdere trends in de wereld. De kosten van gezondheidszorg worden door de vergrijzing steeds hoger en dus wordt de roep om efficiënte middelen steeds luider. Ook de verwachte gemiddelde levensduur zal de komende jaren stijgen, wat een motor zal zijn voor de biotech industrie. Binnen biotechnologie speelt innovatie een centrale rol. Biotechnologie wordt pas NU echt interessant.
  2. Biotech vergt veel expertise: het vergt veel tijd en specifieke expertise om de biotechsector te doorgronden. Particuliere beleggers met interesse in biotechnologie doen er volgens de fondsbeheerder daarom goed aan te kiezen voor een kwalitatieve selectie en brede spreiding van het Welgesteld Biotechnologie Fonds. De fondsmanagers van het Welgesteld Biotechnologie Fonds voeren een kritischer selectiebeleid ten opzichte van de samenstelling van een biotech ETF. Voor het beleggingsfonds hebben zij elk biotech bedrijf grondig geanalyseerd. Er is hierbij gekeken naar de potentie van elk medicijn dat in de pijplijn zit. Er is een inschatting gemaakt van risico en kans, cashflow en toekomstige marktwaarde. Daarnaast is er de macro- en omgevingsanalyse. De kans op succes van een biotechbedrijf wordt in grote mate bepaald door de omgeving waarin het onderneemt. Is er toegang tot voldoende kapitaal? Is de regelgeving gunstig? Hoe groot is de afzetmarkt? Het fondsmanagement hanteert een multi-criteria-aanpak, waarbij harde financiële cijfers gecombineerd worden met een modelmatige beoordeling van de kans op medisch succes. Het fondsmanagement gaat hierbij uit van een lange termijn investering, al kunnen er ook tussentijds winsten verzilverd worden bij overnames of bij het bereiken van mijlpalen in de ontwikkeling. Ons fondsmanagement heeft de noodzakelijke expertise in huis om aandelen in de biotechnologiesector optimaal op waarde te schatten.
  3. Actief beleggingsbeleid: de doelstelling van het beleggingsfonds is het realiseren van een netto rendement hoger dan de benchmark: de NASDAQ Biotechnology Index. Om deze rendementsdoelstelling te halen maakt het fondsmanagement gebruik van een actief selectiebeleid binnen de sector. Het Welgesteld fonds is een actief beheerd beleggingsfonds. Dat houdt onder meer in dat het management snel(ler) ingrijpt in de samenstelling van de portefeuille wanneer de situatie op de beurzen daarom vraagt. Denk hierbij aan het wisselen van het ene aandeel naar een kansrijker alternatief, of tussentijds winstnemen als de koers hard stijgt op een positief testresultaat. En dan spelen er vooral in de biotech sector ook nog vaak overnamegeruchten waarop koersen gekke sprongen kunnen maken. Ook daar kan het Welgesteld beter van profiteren dan welke andere passieve vorm van belegging dan ook. 
  4. Grote kans op overnames: Het Welgesteld Biotechnologie Fonds belegt in middelgrote beursgenoteerde biotech bedrijven in binnen- en buitenland. Een parallelle ontwikkeling is dat de klassieke farmaciebedrijven hun ontwikkelingspijplijn zien opdrogen. Jonge biotechbedrijven zijn daarom nu op regelmatige basis het doelwit van preventieve overnames. Dit maakt beleggen in dit type biotechnologie bedrijven aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op middellange termijn. Het fondsmanagement gaat in principe uit van een lange termijn investering, al kunnen er ook tussentijds winsten gerealiseerd worden bij overnames.
  5. Persoonlijke aandacht: Er is geen ETF-manager die contact met u zal opnemen indien u zo’n ETF heeft aangekocht. Als participant in het beleggingsfonds van Welgesteld is dat wel anders! Wij verwelkomen elke belegger die wil meeprofiteren van ons biotech fonds. Wij maken persoonlijk kennis en houden regelmatig contact, tijdens seminars èn één-op-één. Persoonlijke aandacht, met een vast aanspreekpunt voor iedere participant. Niet voor niets is het motto van het Welgesteld Biotechnologie Fonds: gezond rendement. Voor u, voor elkaar.

Om deze redenen denken wij dat beleggers er goed aan doen te kiezen voor het Welgesteld Biotechnologie Fonds. Investeerders kunnen participeren vanaf een bedrag van 25.000 euro. Beleggers in het Welgesteld Biotechnologie Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De waarde van de Participaties kan sterk fluctueren. Risico en rendement gaan immers hand in hand. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Meer over aandelen en beleggen

Leave a Comment